Home » Policy » Ethos/mission » Mission

Events coming up at LCC

Loading...

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.
Solution: See here for how to solve this error

Mission

ethosmissionaims

 

We, the educational partners (students, staff, parents/guardians) of Lucan Community College are committed to being an active learning community with sound educational principles, where each person is valued and respected for who they are.

Within a supportive, safe and friendly environment, we foster collaboration and promote equality and tolerance as preparation for life and involvement in society.

As a community, we provide a free and fair education through broad, balanced yet diverse curricular and co-curricular activities endeavouring to meet the needs of all. We encourage commitment through participation, coupled with the promotion of honesty, integrity, self-discipline and self-worth in everything we do, so that the full potential of all is developed.

 

mission

Seo ráiteas misin ó na páirtnéirí oideachasúla i gColáiste Phobail Leamhcáin (na mic léinn, an fhoireann, na tuismitheoirí/caomhnóirí). Tá sé d’aidhm againn pobal gníomhach oideachais a chur chun cinn, bunaithe ar sháinluachanna oideachasúla. Cuirimid romhainn chomh maith meas agus  urraim a léiriú do gach ball den phobal seo.

Mar ullmhúchán don idirbheartaíocht atá roimh na daltaí sa saol mór lasmuigh den scoil sa todhchaí, cuirimis timpeallacht shábháilte, chairdiúil ar fáil a thabharfas tacaíocht do gach dalta. Tá tuiscint, comhionannas agus comhoibriú mar bhunchlocha de na luachanna gur mhaith linn a chleachtadh agus a fhorbairt.

Mar phobal, cuirimis oideachas saor in aisce ar fáil chomh maith le hoideachas cóir. Déanaimis é seo trí éagsúlacht gníomhaíochtaí curaclaim agus seach-churaclaim a chur ar fail, a fhreastalaíonn ar raon leathan gnéithe d’oideachas iomlán an duine, chun iarracht a dhéanamh freastal ar riachtanais dhifriúla na ndaltaí.

Cothaímis tiomantas trí rannpháirtíocht, i dteannta le cur chun cinn ionracais, macántachta agus féinmheasa i ngach rud a dtugaimid faoi, sa dóigh is go ndéantar freastal ar fhorbairt cách.

LCC ON FACEBOOK facebook logo

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.
Solution: See here for how to solve this error