Home » Policy » Ethos/mission » Mission

Events coming up at LCC

Loading...

Mission

ethosmissionaims

 

We, the educational partners (students, staff, parents/guardians) of Lucan Community College are committed to being an active learning community with sound educational principles, where each person is valued and respected for who they are.

Within a supportive, safe and friendly environment, we foster collaboration and promote equality and tolerance as preparation for life and involvement in society.

As a community, we provide a free and fair education through broad, balanced yet diverse curricular and co-curricular activities endeavouring to meet the needs of all. We encourage commitment through participation, coupled with the promotion of honesty, integrity, self-discipline and self-worth in everything we do, so that the full potential of all is developed.

 

mission

Seo ráiteas misin ó na páirtnéirí oideachasúla i gColáiste Phobail Leamhcáin (na mic léinn, an fhoireann, na tuismitheoirí/caomhnóirí). Tá sé d’aidhm againn pobal gníomhach oideachais a chur chun cinn, bunaithe ar sháinluachanna oideachasúla. Cuirimid romhainn chomh maith meas agus  urraim a léiriú do gach ball den phobal seo.

Mar ullmhúchán don idirbheartaíocht atá roimh na daltaí sa saol mór lasmuigh den scoil sa todhchaí, cuirimis timpeallacht shábháilte, chairdiúil ar fáil a thabharfas tacaíocht do gach dalta. Tá tuiscint, comhionannas agus comhoibriú mar bhunchlocha de na luachanna gur mhaith linn a chleachtadh agus a fhorbairt.

Mar phobal, cuirimis oideachas saor in aisce ar fáil chomh maith le hoideachas cóir. Déanaimis é seo trí éagsúlacht gníomhaíochtaí curaclaim agus seach-churaclaim a chur ar fail, a fhreastalaíonn ar raon leathan gnéithe d’oideachas iomlán an duine, chun iarracht a dhéanamh freastal ar riachtanais dhifriúla na ndaltaí.

Cothaímis tiomantas trí rannpháirtíocht, i dteannta le cur chun cinn ionracais, macántachta agus féinmheasa i ngach rud a dtugaimid faoi, sa dóigh is go ndéantar freastal ar fhorbairt cách.

LCC TWEETStwitter icon

  • Error: cURL error 35: Unknown SSL protocol error in connection to api.twitter.com:443

LCC ON FACEBOOK facebook logo

Lucan Community College Open Afternoon takes place today 4pm - 5.30pm. We are really looking forward to meeting potential new students and their parents later. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Lucan Community College’s Parents Association will host their first meeting of the new school year on the 5th September at 7.30pm. The Parents Association would love to use the occasion of this first meeting to welcome new members, whether your children are in the college already or if they are new students to us.

The Parents Association is great way to get involved in school life, get to know other parents and contribute in a voluntary capacity. As always, the College would like to thank the Parents Association for their continued work over the years and look forward to working closely with them again over the coming year.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Lucan Community College
View on Facebook